מכאוב

pain, ache, suffering, sorrow, affliction, ailment

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מכאוב — מחוש, סבל, כאב, ייסורים, דווי, פגיעה, פציעה, צער, דיכאון, דכדו …   אוצר עברית

 • ידע מכאוב — כאב לו, סבל, התייסר {{}} …   אוצר עברית

 • מוסיף דעת - מוסיף מכאוב — ככל שאתה לומד יותר אתה רואה את עליבות החיים ונעשה כאוב יותר {{}} …   אוצר עברית

 • מוסיף דעת מוסיף מכאוב — ככל שאדם חכם יותר ויודע יותר הוא סובל יותר ממה שהוא רואה סביבו {{}} …   אוצר עברית

 • חבלי — מכאוב, כאב, ציר, מיחוש, סבל, ייסורים, דווי, צע …   אוצר עברית

 • התייסרות — התענות, סבל, מועקה, מכאוב, מעמסה, עינויים, ייסורי …   אוצר עברית

 • התיסרות — התענות, סבל, מועקה, מכאוב, מעמסה, עינויים, יסורי …   אוצר עברית

 • התענות — התייסרות, סבל, מועקה, מצוקה, מכאוב, מעמסה, עינויים, ייסורים, היגרמות סבל, היגרמות כא …   אוצר עברית

 • חיל — 1 v. גויס לצבא, נעשה חייל, הפך לחייל, עבר חיול, צורף לשורות הצבא, הוכנס לשירות צבא 2 v. לגייס לצבא, להפוך לחייל, לצרף לשורות הצבא, להכניס לשירות צבא 3 v. להיעשות חייל, להתגייס לצבא, לעבור חיול, להתחיל בשירות צבאי, להצטרף לשורות הצב 4 איש צבא,… …   אוצר עברית

 • ייסור — עינוי, הצקה, גרימת צער, הטרדה, הרגזה, נגישה, דחיקה, הענשה, ענישה; צער, סבל, מכאוב, מיחוש, כאב, דווי, פג …   אוצר עברית

 • יסור — עינוי, הצקה, גרימת צער, הטרדה, הרגזה, נגישה, דחיקה, הענשה, ענישה; צער, סבל, מכאוב, מיחוש, כאב, דווי, פג …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.